Gemini Terreng: Innovativ planlegging i 3D

Gemini Terreng: Innovativ planlegging i 3D

Gemini Terreng er et markedsledende 3D-verktøy, som brukes i forbindelse med de fleste infrastrukturprosjekt i Norge. De avanserte modellene brukes i alle faser av prosjektet - både planlegging, prosjektering, oppfølging og dokumentasjon av utført arbeid. Under finner du flere gode grunner til å ta i bruk det norskutviklede verktøyet gjennom 30 år.

Gemini Terreng: Innovativ planlegging i 3D
Bransjestandard innen masseberegning og dokumentasjon

Bransjestandard innen masseberegning og dokumentasjon

Prosjektering av modeller for vei, kryss, tunnel, byggegrop og VA. Plassering av ulike terrenginngrep og utført arbeid dokumenteres effektivt med funksjonene geometrisk kontroll og multirapport.

Se video:


Arealplanlegging i 3D

Arealplanlegging i 3D

Komplett verktøy for arealplanlegging (kommune- og reguleringsplan) og prosjektering av boligfelt. 3D-visualisering og animasjon av modell og terrenginngrep gjennom LightWorks.

Arealplanlegging i 3D
Landskapsanalyse

Landskapsanalyse

Terrengmodellen gir deg muligheten for ulike overflateanalyser, som gir svar på viktige forutsetninger for et byggeprosjekt. Dette kan være rasfare, synlighet og sol/skygge.


God dataflyt

God dataflyt

Gemini er viktig i forbindelse med overføring, sammenstilling og deling av data. Både norske og internasjonale formater støttes, og offentlige tjenester for kart- og terrengdata kan utnyttes direkte for å få et godt prosjekteringsgrunnlag.


God dataflyt
Effektiv samhandling mellom kontor og felt

Effektiv samhandling mellom kontor og felt

Gjennom fortløpende samarbeid med leverandører av maskinstyringssystemer og annet landmålingsutstyr, sikres god dataflyt og utførelse på anlegget - alt uavhengig av utstyrsleverandør.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Samtalene og samarbeidet med kundene våre er selve grunnsteinen i Powel Construction. Uansett om du har enkle grunnleggende spørsmål, eller vil snakke om større prosjekter, så ønsker vi å finne og utvikle effektive løsninger som passer nettopp deg og dine behov.

Kontakt oss
Hva kan vi hjelpe deg med?