Gemini ProAdm: Fra anbud til sluttfaktura

Gemini ProAdm: Fra anbud til sluttfaktura

Kalkyle- og prosjektoppfølgingsverktøyet Gemini ProAdm støtter deg hele veien fra anbudskonkurransen til sluttfakturaen. Verktøyet gjør det enklere å ha kontroll på kostnader, inntekter og fremdrift i prosjektet ditt.

Gemini ProAdm: Fra anbud til sluttfaktura
 Full kontroll på prosjektøkonomien

Full kontroll på prosjektøkonomien

Gemini ProAdm støtter alle relevante norske standarder for anbudsbeskrivelse. Du kan motta anbudsbeskrivelser i XML-format (NS3459) eller bygge opp din egen beskrivelse. Gjennom direkteprising eller avanserte kostnads- og ressurskalkyler kommer du fram til ditt anbud.

 Korrekt fakturagrunnlag lager du via A-nota. Avvik og endringer rapporteres til oppdragsgiver og resulterer i tilleggsnota. Reell framdrift rapporteres i form av målebrev.

Sammen med kostnader relatert til underentrepriser samt materiell og innrapporterte timer, får du full kontroll på prosjektøkonomien. 

Tett integrasjon med mange system

Tett integrasjon med mange system

Gjennom samarbeidsplattformen Gemini Connected kan du få inn de reelle tallene med vedlegg, slik at du effektivt kan generere korrekte målebrev. Dette danner grunnlaget for avdragsnotaen. Digitalisering av dataflyten sikrer god kvalitet på underlaget til målebrev og deretter fakturering i Gemini ProAdm.

Vi tilbyr også mobile løsninger for bruk i felt via Gemini Mengder (mengderapportering) og tett integrasjon med SmartDok (timeregistrering). Sammen gir disse verktøyene en totalløsning som effektiviserer arbeidsflyten og reduserer antall feilkilder.

Tett integrasjon med mange system
Nøkkelfunksjoner for Gemini ProAdm

Nøkkelfunksjoner for Gemini ProAdm

  • Solid kalkulasjonsverktøy med støtte for anbudsbeskrivelser (NS3420, prosesskoder fra Statens Vegvesen, Bane NOR eller egendefinert kodestruktur).

  • Fleksible kalkylemodeller basert på ressurskalkyler eller direkte prising, gode beregningsfunksjoner og erfaringssøk.

  • Håndtering av prisforespørsler, tilbud og underentrepriser.

  • Mengderapportering og målebrev – med eller uten Gemini Connected.

  • Avviksmeldinger og endringsordre i henhold til NS kontraktsstandarder.

  • Fakturagrunnlag i henhold til kontrakt (A-nota) og eventuelle tillegg (T-nota).

  • Økonomisk prosjektoppfølging og oppdaterte prognoser.

Økt fleksibilitet og mange muligheter

Økt fleksibilitet og mange muligheter

Våre Gemini ProAdm kunder representerer alt fra enkeltpersonforetak til store entreprenører. Med en lisens får du tilgang til alle funksjonene i ProAdm.

(Alle priser er i norske kroner og inkluderer ikke merverdiavgift. Årlig service- og vedlikeholdsavtale kommer i tillegg).

Økt fleksibilitet og mange muligheter
Du får alle funksjoner i en prosjektpakke

Du får alle funksjoner i en prosjektpakke

Med en enkel Gemini ProAdm lisens får du tilgang til alle verktøyets kalkulasjonsfunksjoner. Du kan blant annet håndtere mengderapporter og målebrev, prisforespørsler, samt tilbud og underentrepriser.    

(Alle priser er i norske kroner og inkluderer ikke merverdiavgift. Årlig service- og vedlikeholdsavtale tilkommer).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Samtalene og samarbeidet med kundene våre er selve grunnsteinen i Powel Construction. Uansett om du har enkle grunnleggende spørsmål, eller vil snakke om større prosjekter, så ønsker vi å finne og utvikle effektive løsninger som passer nettopp deg og dine behov. 

Kontakt oss
Hva kan vi hjelpe deg med?