Gemini ProAdm: Oversikt fra start til mål

Gemini ProAdm: Oversikt fra start til mål

Kalkyle- og prosjektoppfølgingsverktøyet som støtter deg hele veien fra anbudskonkurranse til sluttfaktura. Prosessene forenkles og du har kontinuerlig kontroll på kostnader, inntekter og fremdrift. Gemini ProAdm effektiviserer arbeidet i alle faser og frigjør tid til å fokusere på neste prosjekt.

Gemini ProAdm: Oversikt fra start til mål
Avtal en gratis og uforpliktende live-demonstrasjon i dag Book i dag
Gjennomgående oversikt over prosjektøkonomien

Gjennomgående oversikt over prosjektøkonomien

Gemini ProAdm støtter alle relevante norske standarder. Du kan motta og håndtere anbudsbeskrivelser på NS3459 eller bygge opp en egendefinert kalkyle. På den måten støttes bredden av prosjekter du kommer bort i.

Korrekt fakturagrunnlag lager du enkelt via A-nota. Tilleggsarbeider går via T-nota knyttet opp mot aktuell endringsordre, gjerne basert på reell framdrift i form av innrapporterte mengder/målebrev.

Sammen med kostnader relatert til underentrepriser samt materiell og innrapporterte timer, får du full kontroll på prosjektøkonomien. Nødvendige tiltak kan iverksettes i tide og du får sikret et godt resultat basert på oppdaterte prognoser.

Tett integrasjon i ett system

Tett integrasjon i ett system

Gemini Connected knytter Gemini ProAdm og Gemini Terreng direkte sammen i en fremtidsrettet løsning for kontraktsoppfølging og mengderapportering. Digitalisering av dataflyten sikrer kvaliteten på underlaget for målebrev og fakturering i Gemini ProAdm.

Vi tilbyr også mobile løsninger for bruk i felt via Gemini Mengder for mengderapportering og tett integrasjon med SmartDok for timeregistrering. Sammen gir disse avanserte, men brukervennlige, verktøyene en totalløsning som effektiviserer prosessene dine. Dobbeltarbeid unngås og du får færre feilkilder.

Gemini ProAdm sammenstiller alt dette slik at du til enhver tid er oppdatert på kostnader, inntekter og fremdrift. Hva mer trenger du?  

Tett integrasjon i ett system
Gemini ProAdm: Nøkkelfunksjoner

Gemini ProAdm: Nøkkelfunksjoner

  • Solid kalkulasjonsverktøy med støtte for anbudsbeskrivelser iht NS3420, prosesskoder fra Statens Vegvesen, Bane NOR eller egendefinert kodestruktur
  • Fleksible kalkylemodeller basert på ressurskalkyler eller direkte prising, gode beregningsfunksjoner og erfaringssøk.
  • Håndtering av prisforespørsler, tilbud og underentrepriser
  • Mengderapportering og målebrev – med eller uten Gemini Connected
  • Avviksmeldinger og endringsordre i henhold til NS kontraktsstandarder
  • Fakturagrunnlag i henhold til kontrakt (A-nota) og eventuelle tillegg (T-nota)
  • Økonomisk prosjektoppfølging og oppdaterte prognoser
Gemini betyr fleksibilitet og muligheter

Gemini betyr fleksibilitet og muligheter

Våre Gemini ProAdm kunder representerer alt fra enkeltpersonforetak til store entreprenører. Dette viser vår styrke og fleksibilitet til å støtte nettopp dine prosesser og løse dine behov, her og nå. Samtidig får du tilgang til en portefølje av tett integrerte og skalerbare løsninger som kan vokse sammen med deg og dine prosjekter i morgen.

Gemini betyr fleksibilitet og muligheter
Du får alle funksjoner i en prosjektpakke

Du får alle funksjoner i en prosjektpakke

Med en enkel Gemini ProAdm lisens får du tilgang til alle verktøyets kalkulasjonsfunksjoner. Du kan blant annet håndtere mengderapporter og målebrev, prisforespørsler, samt tilbud og underentrepriser.    

(Alle priser er i norske kroner og inkluderer ikke merverdiavgift. Årlig service- og vedlikeholdsavtale tilkommer).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Samtalene og samarbeidet med kundene våre er selve grunnsteinen i Powel Construction. Uansett om du har enkle grunnleggende spørsmål, eller vil snakke om større prosjekter, så ønsker vi å finne og utvikle effektive løsninger som passer nettopp deg og dine behov. 

Kontakt oss
Hva kan vi hjelpe deg med?