Gemini Terreng: Vegoppgaver

Kurset tar grundig for seg SFI-dialogen og alle tabellene vi finner her. Praktisk bruk av funksjonalitet i forbindelse med de ulike tabellene. Vi vil også bruke en del tid på grupperedigeringsfunksjonen i tverrprofilredigering.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført følgende kurs: Grunnkurs Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren Gemini Terreng kan kompensere for manglende kurs.

Varighet

2 dager

Tema

·       3D-modeller

·       3D-linjer

·       Vegmodell og tabeller

·       Ekstra lag i vegmodell

·       Redigering i tverrprofiler

·       Sjikt og beregninger

·       Opprettelse av massetyper

·       Geometrisk kontroll

·       Dataflyt

·       Inngrep mot inngrep

Pris

9.200,-