Gemini Terreng: Tunnel (på forespørsel)

Kurset tar for seg funksjonalitet der vi sammen tar inn enkeltmålinger og skanndata, prosjekterte og egendefinerte tunneler for videre prosessering. Vi tar også for oss bruken av Gemini til behandling av vanlige skjæringer med overheng. Vi vil også komme innpå eksempler som er relatert til tunnelrehabilitering og strossing av eksisterende tunneler. Oppgavene vil da ta utgangspunkt i bruk av 3D-linjer i vegmodell, kombinert med skanndata og tunnelprosjektering. Kurset vil ta for seg design av tunnelsnitt og dataflyt, import og bruk av skanndata, overhengsdata og 3D-linjer. Etterbehandling og prosessering av data, masseberegning, geometrisk kontroll, dokumentasjonsarbeid og 3D-visualisering.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført følgende kurs: Grunnkurs Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren Gemini Terreng kan kompensere for manglende kurs. Bør også ha kjennskap til tunnelfaget.

Varighet

2 dager

Pris

9.200,-


Ta kontakt med oss på gemini.kurs@powel.no hvis interesse for kurset!