Gemini Terreng: Basis analyse og arealplanlegging (på forespørsel)

Kurset inneholder et tilpasset grunnkurs, og som deltaker vil du få i oppgave å konstruere en plan fra planlegging til levering. Du vil også få innføring i og gjennomgang av sentrale elementer i SOSI, prosedyrer for eksport av reguleringsplan til SOSI-formatet, samt bruk av SOSI-vis og SOSI-kontroll for godkjenning av reguleringsplanen. Kurset holdes på norsk.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført følgende kurs: Grunnkurs Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren Gemini Terreng kan kompensere for manglende kurs.

Varighet

2 dager

Tema

· Landskap- og overlayanalyse

· Konstruksjon av reguleringsplan

· Leveranse på SOSI-formatet

· Egenkontroll av plan (SOSI-kontroll)

· Plankart og tegnforklaringer

· 3D-visualisering

· Sol-/skyggeberegning

Pris

9.200,-


Ta kontakt med oss på gemini.kurs@powel.no hvis interesse for kurset!