Gemini ProAdm: Grunnkurs

Kursdeltaker får en grundig innføring i prosjektoppfølgingsverktøyet som gir full økonomisk oversikt, fra anbudskonkurranse til sluttfaktura. Forskjellige metoder for anbudskalkulering vil bli demonstrert, med hensyn til for eksempel ressurser, påslagstabell og taktisk prising. Vi vil også demonstrere hvordan en kan lage rapporter av forskjellige deler av anbudsprosessen.

Varighet 

 2 dager

Tema

·      Opprettelse av prosjekter, import av anbud etter NS3459 

·      Utarbeidelse av beskrivelser, ressurskalkulasjon, oppbygging og bruk av erfaringsbank, lokal
       og global ressursbank

·      Prisforespørsel, bruk av innkommende tilbud i kalkylen, hjelpemidler og verktøy for å effektivisere
       kalkylen

·      Bruk av påslag iht. ressurser og påslagstabell

·      Taktisk prising. Låsing av anbud, kontraktsforhandlingsposter og utskrifter

·      Opplæring i drift av et ferdig kalkulert anbud i produksjonsfasen

·      Bruk av målebrev, avvik- og endringsmeldinger med enkel kalkulasjon 

·      Lage fremdriftsplan, timeverksanalyse med person- og maskintimer

·      Lage A- og T-nota

Pris 

9.200,- 

event

Gemini ProAdm: Grunnkurs

23.10.2019 - 24.10.2019

Oslo

Påmelding