Gemini Oppmåling: Grunnkurs

Grunnkurset gir deg et godt grunnlag for rasjonell bruk av Gemini Oppmåling. Det er lagt opp til praktisk gjennomgang av funksjoner med tilhørende oppgaveløsning.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, samt kjennskap til oppmålingsfaget.

Varighet

2 dager

Tema

·       Brukergrensesnitt

·       Legge inn data og observasjoner

·       Import og eksport av data og observasjoner

·       Beregning av polygondrag

·       Fra detaljberegning til presentasjon

·       Linjeberegning og stikningsdata

·       Beliggenhetskontroll av fundament

·       lage en målestokkriktig utskrift

·       Transformasjoner

·       Analyse

·       Oppsett og innstillinger


Pris

9.200,- 

event

Gemini Oppmåling: Grunnkurs

27.11.2019 - 28.11.2019

Oslo

Påmelding