Gemini Connected: Online Workshop (på forespørsel)

Gemini Connected er samarbeidsplattformen som samler hele porteføljen, og gjør at alle ønskelige kolleger, samarbeids- og kontraktspartnere enkelt kan kommunisere og jobbe i samme prosjekt. Gemini Connected gir i tillegg trygg datalagring i skyen. Kurset blir holdt som en online workshop over ca. 4 timer.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows og kjennskap til entreprenørprosjekter.
Fordel med kjennskap til Gemini ProAdm og Gemini Terreng.

Varighet

ca. 4 timer

Tema

Gemini Connected støtter flere prosesser som er viktig i gjennomføringen av et prosjekt:
Gemini Events sikrer full oversikt over alle kontrakts-avvik for alle involverte parter både under og
etter byggeperioden.
Gemini Quantities gir alle på byggeplassen muligheten til digital innrapportering av utførte mengder
med mobilapp, fra web eller Gemini Terreng direkte inn i prosjekteringsverktøyet.

·       Tilkobling/oppsett

·       Prosjektadministrasjon

·       Etablering og tilgjengeliggjøring av kontrakt

·       Hente og lese kontraktsposter via Connected

·       Rapportere og dokumentere mengder i Gemini Terreng

·       Rapportere og dokumentere mengder i app og web

·       Prosedyrer ved godkjenning og avvisning av kontraktsposter

·       Rapportering og håndtering av kontraktsavvik i app og web

Bli med på en online workshop der vi vil gå gjennom alle prosessene og verktøyene

Pris

2.500,-

Ta kontakt med oss på gemini.kurs@powel.no hvis interesse for kurset!