event

Gemini Oppmåling: Grunnkurs

27.11.2019 - 28.11.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini ProAdm: Grunnkurs

23.10.2019 - 24.10.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini Terreng: Vegoppgaver

25.09.2019 - 26.09.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini Terreng: SOSI-leveranse

18.09.2019 - 19.09.2019

Bergen

Påmelding
event

Gemini Terreng: Prosjekteringsoppgaver

19.11.2019 - 21.11.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini Terreng: Grunnkurs entreprenøroppgaver

08.10.2019 - 10.10.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini Terreng: Entreprenørgrop

06.11.2019 - 07.11.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini Terreng: SOSI-leveranse

04.12.2019 - 05.12.2019

Oslo

Påmelding
event

Gemini Terreng: Grunnkurs entreprenøroppgaver

10.12.2019 - 12.12.2019

Bergen

Påmelding