Vil spare tid på bedre digital arbeidsflyt

Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen opplever at de bruker mye tid på å dele informasjon og holde alle prosjektsdeltakerne oppdaterte.

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 06.09.2018

Vil spare tid på bedre digital arbeidsflyt

Maiken Tøsse fra Powel informerte om nye og bedre løsninger i Gemini Terreng under roadshowet i Trondheim nylig. Foto: Powel

Powel Construction gjennomførte nylig et roadshow i Trondheim, hvor nærmere 30 deltakere fikk høre om den innovative samhandlingsplattformen Gemini Connected. Den kan hjelpe entreprenører med å løse utfordringene de har rundt god informasjonsflyt. Plattformen sikrer effektiv deling av informasjon med prosjektdeltakerne og mulighet for å jobbe i samme modell samtidig.  

- Vi jobber kontinuerlig med å bedre kvaliteten på produktene våre. Det fører igjen til at kundene våre sparer tid og kostnader, sier Johan Schönning fra Powel. 

Presenterte nyheter på roadshow

Mens den etablerte programvaren Gemini Terreng brukes til beregninger av masser i forbindelse med vei- eller husbygging og Gemini ProAdm brukes til å bedre administreringen av byggeprosjekter, sikrer samarbeidsplattformen Connected sømløs informasjonsflyt mellom prosjektdeltakerne. All informasjon lagres i skyen, men også lokalt på PCen. Dette gir rask datalagring om du jobber i programvarene Gemini Terreng eller Gemini ProAdm.

Plattformen er forholdsvis ny og i forbindelse med roadshowet fikk de fremmøtte mange spennende nyheter presentert.

- Vi bruker allerede Terreng og jeg har prøvd feltversjonene av Connected og ProAdm. Om vi tar i bruk Connected vet jeg ikke ennå, men vi ser klare fordeler med at alle i prosjektet til enhver tid deler samme informasjon. I tillegg vil feil og avvik lettere bli plukket opp og loggført tidlig i prosessen, sier stikningsleder Marita Bjerke i Johs. J. Syltern.

 

- Maskinstyring er genialt

De er spesialister på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, veg- og havnearbeid, og vindparker, og har vært ivrige brukere av tjenester fra Powel over flere år.

- Den nye maskinstyringsløsningen til Powel blir kjempeviktig. Vi er en maskinentreprenør og tanken på at maskinførerne kan lese og bruke disse løsningene samtidig som de jobber er genial, smiler Bjerke, som vil videreformidle informasjonen til de som bruker løsningene i hverdagen.

- De må se nytten av tjenestene og forstå at dette vil gjøre arbeidet på byggeplassen enklere og bedre, sier hun.

En annen stor aktør i bransjen er PEAB. De er også ivrige brukere av Terreng og bruker løsningene i prestisjeprosjektet E6 sør mellom Trondheim og Melhus. Utbyggingen av E6 vil ta drøyt tre år og til enhver tid jobber 12 stikningsingeniører ute i felt med oppmåling, kvalitetssikring og rapportering av avvik. I dag må de først loggføre arbeidet ute i felt, før de kjører til anleggskontoret og legger inn dataene der. Dette ekstraarbeidet slipper de med Gemini Connected, siden all informasjon blir oppdatert kontinuerlig og flere kan jobbe samtidig i samme modell. 

- Viktig at formenn og arbeidsledere ser nytten

- Gemini Connected er en veldig spennende løsning. Den digitale arbeidsflyten ville blitt mye bedre med denne løsningen og vi hadde sluppet en del kjøring. På E6 sør prosjektet er det store avstander også, så kjøringen tar en del tid, sier stikningsleder i PEAB, Per Selnæs. 

Selnæs forteller at han vil ta med seg informasjonen fra roadshowet hjem til byggeplassen og prøve å få med seg flere på at Connected kan være noe for PEAB, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper.

- Det er viktig at formenn og arbeidslederne ser nytten av dette også, slik at alle jobber og bruker samme system. Jeg har tro på at den digitale arbeidsflyten blir bedre om vi bruke alle tjenestene sammen, både Terreng, ProAdm og Conneced, sier han.

Powel Construction fortsetter roadshowet i Oslo torsdag 12. april, og videre til Stavanger og Bergen uka etter. Også der vi IT-selskapet møte eksisterende og potensielle nye kunder, noe som er avgjørende for å kunne tilby gode tjenester til bygg- og anleggsbransjen. 

- Vi prøver å ha så tett kontakt som mulig med kundene, siden det er de som har erfaringer fra felt. Det gjør at vi kan utvikle produkter som bransjen har bruk for og etterspør. Roadshowene er nyttige og inspirerende. Jeg gleder meg til fortsettelsen, smiler Johan Schönning.

 

Vil spare tid på bedre digital arbeidsflyt

- Gemini Connected er en veldig spennende løsning. Den digitale arbeidsflyten ville blitt mye bedre med denne løsningen og vi hadde sluppet en del kjøring. På E6 sør prosjektet er det store avstander også, så kjøringen tar en del tid, sier stikningsleder i PEAB, Per Selnæs. Foto: Powel