Veidekke bygger Nordens største vindpark i Sør-Trøndelag

Våren 2017 startet arbeidet med bygging av infrastruktur til Nordens største vindpark Storeheia, på Fosen i Sør-Trøndelag. Veidekke står for oppdraget til en verdi av 400 millioner, og har valgt Gemini Terreng som prosjekterings- og anleggsverktøy.

Sist oppdatert: 06.09.2018

Bred erfaring med Gemini Terreng

Geir Olav Solli, stikningsansvarlig i Veidekke Entreprenør har brukt Gemini Terreng i en årrekke, og har selv også bidratt i samarbeidsprosjekt for å videreutvikle løsningen. Samarbeidet med Powel Construction har vært svært fruktbart og ført til at Gemini Terreng er faglig oppdatert med tanke på de oppgaver og utfordringer som Solli og Veidekke møter i denne typen sammensatte prosjekter.

 

– Jeg har brukt Gemini Terreng lenge, og må si jeg kjenner verktøyet veldig godt. Jobber vi for eksempel med å prosjektere kryss, bygge ut veger eller tunneler, dukker det stadig opp endringer underveis som vi må ta hensyn til. Da er det opp til meg, og oss å få bygget med færrest og mest mulig skånsomme inngrep. Med Gemini Terreng får vi virkelig optimalisert og forenklet dette arbeidet.

 

Full grunnkontroll over enorme flater

– Jeg bruker Gemini Terreng til å prosjektere ca. 60km adkomstveier, for eksempel til fjelltoppene der borte, sier Solli og peker mot noen fjell i det fjerne. -Og vi snakker om svære flater her. Se for deg en vanlig fotballbane på hver eneste fjelltopp som skal tjene som oppstillingsplass for montering av vindturbinene, 80 i tallet. Først måtte vi selvfølgelig foreta masseberegninger og deretter planlegge bruk av steinen fra området. Tenk deg for en utfordring med håndtering av massene og sikre optimal bruk av disse? Alt dette er nå tilgjengelig, med Gemini Terreng.

 

– Det geniale er at endringene fortløpende blir registrert og oppdatert, og i tillegg har vi full oversikt over massebalansen til en hver tid, sier han. Det forenkler hele prosessen fullstendig, bokstavelig talt fra oppstarten, i prosjekteringsfasen og helt frem til dokumentasjon. I tillegg får vi effektivt levert modeller og data til anleggsmaskinenes maskinstyringssystemer og til byggherren, alt i henhold til aktuelle normer og standarder.

 

Hensyn til miljøet

– Det sier seg selv at prosjekter som dette vil føre til inngrep i naturen, og vi er selvfølgelig vårt ansvar bevisst. Med gode IT-verktøy som Gemini Terreng er vi i stand til å ta nødvendige naturvernhensyn underveis i prosjekteringen. Gode modeller og visualiseringer hjelper oss å etterlate minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper, og vi samarbeider i tillegg tett med en svært erfaren landskapsarkitekt. Vi jobber direkte i 3D modellen, noe som gir oss unik oversikt og forutsigbarhet. Alle involverte får en detaljert og fullstendig oversikt på prosjektet, sett fra sitt perspektiv. Det gir oss en helt annen oversikt, og en god samhandling, når vi kan vurdere inngrepene, som byggegrop eller veger i form av modeller, på storskjerm i tre dimensjoner, forteller Solli.

 

Hvorfor valgte Veidekke Gemini Terreng? 

 – Det som er helt avgjørende for Veidekke når vi skal investere i nye verktøy, er allsidighet og fleksibilitet, som selvfølgelig skal gjøre oppgavene våre enda mer effektive og oversiktlige. Graver du grøfter feil i vår bransje, eller ikke planlegger godt nok, koster det fort mange hundre tusen. På prosjekter over en viss størrelse, synes jeg uten tvil at Gemini Terreng burde vært et obligatorisk verktøy. Vi trenger forutsigbarhet. Og det at du faktisk kan tilpasse bygg- og anleggsverktøyet ditt nøyaktig til din egen bruk, sier egentlig alt. Vi snakker skreddersøm, og det var derfor vi valgte Gemini Terreng, avslutter Geir Olav Solli.