Overbeviser med 3D tegninger

Det er enklere å få byggetillatelse om eieren blir presentert gode visuelle skisser av det kommende boligfeltet. Det har den svenske eiendomsutvikleren Jan-Erik Äng erfart.

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 14.03.2019

Overbeviser med 3D tegninger

Eiendomsutvikleren Jan Erik Äng er superbruker av Gemini Terreng og opplever at det er lettere å lykkes med jobben når han har tilgang til gode visuelle skisser gjennom Gemini Terreng.

Han gir mye av æren til programvaren og 3D-verktøyet Gemini Terreng.

- Jeg prøvde først ut en enkel versjon av programmet og ble raskt overbevist om at jeg kunne oppnå en konkurransefordel gjennom å bruke Terreng, sier Äng, som jobber i Göteborg-området.

Gir trygghet for kjøperen

Powel Construction er en programvareleverandør med hovedkontor i Trondheim. Selskapet selger programvare som store deler av den norske entreprenørbransjen bruker i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anleggsprosjekt (hovedsakelig vei- og tunnelutbygging). I Sverige har programvarehuset rundt 100 brukere, hvorav Äng var en av de første. Som eiendomsutvikler bruker han 3D-verktøyet til å visualisere hvordan et hus eller en vei blir seende ut før det blir bygget. Dette er en fordel både for å få godkjent selve utbygging av grunneieren, men også for å få solgt husene før de reelt blir bygget.

- Tegningene viser veldig godt både terrenget, høydeforskjellene og hvordan husene vil bli plasser i forhold til hverandre. Dette skaper trygget for de som skal kjøpe eller godkjenne prosjektet, sier Äng, før han utdyper:

- De gode tegningene og mulighetene i programmet har helt klart vært en konkurransefordel for meg. Det har blitt mye lettere å selge og overbevise folk, smiler han.

Mange nye muligheter

Äng har tett dialog med Powel Construction og har over lengre tid lært seg å ta i brukt mer og mer av funksjonaliteten i programmet. Han tror markedspotensialet for Powel er stort i Sverige.

- Folk i bransjen må først og fremst forstå fordelene med verdens beste prosjekteringsverktøy. Folk må forstå at dette er en investering som er verdt pengene, sier Äng.

Han mener også at det er viktig at kundene følges opp med kurs og seminar.

- Brukerterskelen er forholdsvis høy, så det er viktig å komme seg over den bøygen. Jeg er superglad for at jeg tok meg tid til å lære meg verktøyet ordentlig, sier han.

Powel Construction har nylig utviklet flere nye moduler til Gemini Terreng og opplever stor interesse for utbedringene, som blant annet gjør prosjekteringen av ei byggegrop langt enklere.

- Vi er klar over at Terreng er et godt verktøy rent visuelt. Det er derfor viktig for oss rent markedsmessig at vi får kunder i flere ulike segment. Vi har stort tro på vekst i det svenske markedet, sier kundeansvarlig i Powel Construction, Johan Schönning.

Overbeviser med 3D tegninger

Gemini Terreng gjør det mulig å se hvordan huset ligger i terrenget. Bildet er hentet direkte fra programvaren.

Overbeviser med 3D tegninger

Dette bildet viser veldig godt hvordan det nye huset vil bli plassert i forhold til de andre husene i nabolaget.