Nyheter og forbedringer – Ny versjon av Gemini ProAdm 5 er lansert

Nå er ny versjon av Gemini ProAdm 5 klar og med versjonen fra mars 2018 gjør vi det enda enklere for deg å knytte prosjektene dine sammen i sky! I tillegg finner du en rekke andre nyheter og forbedringer; som direkte import av pris og varelister, og muligheter for å registrere avvik og endringer i henhold til NS8406 standarden.

Karin Modig

Sist oppdatert: 06.09.2018

Med lansering av Gemini Terreng 13 og muligheten for skylagring, har vi skapt en svært effektivt samarbeidsplattform. Dette krever imidlertid at prosjektet eksisterer i Gemini Connected. I denne versjonen av Gemini ProAdm5 støtter vi mer fleksibel opprettelse og utvikling av prosjektet.

Du kan nå opprette et prosjekt direkte i Gemini Connected, slik at du komme igang med skylagringen fra Gemini Terreng, for så senere å laste dette prosjektet ned til Gemini ProAdm for å jobbe med kalkylen. Når anbudet er klart, lastes kontraktspostene opp til prosjektet i Connected.

En annen nyhet for dere som bruker Connected og rapporterer mengder fra Gemini Terreng er at det nå har kommet en etterlengtet løsning for å kunne annulere feilrapporterte mengder i Terreng og få dette korrigert i ProAdm. Annulering av menger som enda ikke er fakturert, vil bli slettet og forsvinne fra målebrev i ProAdm. Om rapportert mengde allerede har dannet grunnlag for en A-nota, vil det genereres en kompenserende negativ mengde som vil inngå i en nytt målebrev i ProAdm, med en påfølgende kreditering på neste A-nota. Dette betyr at det nå er enklere å korrigere feil og rapportere korrekte mengder i ettertid.

Er du ansvarlig for målebrevene med tilhørende dokumentasjon, er det greit å vite at beskrivelsen fra Mengder og profilområder fra Gemini Terreng nå kommer inn i ProAdm5 som beregningsgrunnlag på målebrevet. Dette kan spare deg for en del manuell jobb.

Mange av dere har savnet å kunne importere pris og varelister rett inn i ProAdm for å ha også varer og materiell lett tilgjengelig til bruk i ressurskalkylene. ProAdm5 kommer med en import inn i ressursbanken via Excel, som gjør at du kan importere varer og oppdatere disse med nye priser fra leverandørene. Dette kan også brukes til å importere alle typer ressurser ved oppstart av ProAdm5. Det betyr at du slipper tidkrevende manuell registrering og oppdatering – eller at du får endelig tatt disse varene med tilhørende priser i bruk i kalkylene dine. 

For de som jobber med SVV-kontrakter, er prosesskodene ofte i fokus. I denne versjonen av ProAdm5 kan du sortere utskriftene fra Anbud etter prosesskode, et første steg på veien mot bedre støtte for denne type prosjekter.

Helt til slutt, dere som kjører prosjekter etter kontraktsstandard NS8406 har ventet på å kunne registrere avvik og endringer i henhold til denne standarden. Dette er nå på plass!