Flåmselva ferdigsikret, takket være NVE og Gemini Terreng

I 2016 ble Flåmselva i Sogn og Fjordane endelig ferdigsikret etter lengre tids arbeid, som følge av de store flomskadene som rammet lokalsamfunnet hardt. NVE tok ansvaret for prosjektering av "ny" elv, med NVE Anlegg som utførende hovedentreprenør.

Karin Modig

Sist oppdatert: 06.09.2018

Gemini Terreng har lenge vært et viktig verktøy for NVE, og siden 2007 har det vært hovedverktøy for all prosjektering. I 2017 er samtlige som jobber med prosjektering i NVE aktive brukere av løsningen, i tillegg til at de har en egen anleggsenhet som utfører selve byggingen. Alle maskinene har maskinstyring installert, og det er også et krav til underentreprenører som leies inn.  Prosjekterte modelldata fra Gemini "flyter" direkte til maskinstyringssystemene.

Effektivt sikringsarbeide med Gemini Terreng

Senioringeniør Geir Bendik Hagen er prosjektleder i NVE. Vinteren 2017 jobbet han med prosjektering og sikringstiltak mot flom og skred. Da Flåmselva gikk langt over sine bredder i 2014 og rammet lokalsamfunnet hardt, var han prosjektleder for sikringsarbeidet.

-Jeg har jobbet med Gemini Terreng en god stund, og jeg blir stadig overrasket over ny funksjonalitet og nye muligheter. Det er rett og slett spennende. Spesielt var det viktig å ha teknologi som kunne nyttes til fulle når vi var under sterkt tidspress for å få ferdig sikringsarbeidene. Vi måtte utføre prosjektering parallelt med bygging – som effektiviserte utførelsen. Særlig anleggsenheten vår er fornøyd, med tanke på dataflyten, forteller Hagen.

Når flommen brister: Oversikt og kontroll

-Hele vassdraget ble fullstendig ødelagt av flommen. Fem kilometer var revet vekk. Området langs elva var bare totalt rasert, med erosjonskanter på opptil fjorten meter samt bortrevete hus og bruer. Området måtte sikres og dimensjoneres så det kunne tåle en 200-årsflom. Laserskanning fra fly ble satt i gang, så da fikk vi et godt kartgrunnlag allerede tidlig i prosjekteringen, noe som var helt avgjørende for sikringsarbeidet og resultatet, sier Hagen.

For å gjøre vannlinjeberegning måtte NVE ha oversikt over flommen som allerede var, og den dimensjonerte flommen. NVE har full kompetanse på et svært bredt felt internt, og utarbeidet selv flomrapporten. En "ny" elv ble prosjektert i Gemini Terreng etter oppdatert flomberegning, og alle tiltak ble kontrollert i en hydraulisk vannlinjeberegning. Flommen i oktober 2014 var "bare" en 50-100 års flom, og tiltakene for ny prosjektert elv skal holde 200-årsflommer.

Intense måneder med godt verktøy

Hagen og hans kollegaer jobbet intenst i flere måneder med prosjekteringen av flomsikringen. Elva skulle flere steder utvides med mellom fem og femten meter, bunnen skulle senkes og elvebreddene sikres.

-Det jeg sjeldent opplever er å utføre krisetiltak og prosjektering parallelt. Med andre ord: Vi prosjekterte samtidig som vi bygget. Jeg kunne for eksempel prosjektere torsdag og fredag og overføre data fra Gemini på mandag, og så kunne entreprenøren sette i gang med byggingen. En forutsetning for at vi skal kunne jobbe på denne måten er direkte kontakt med formennene. På et såpass omfattende prosjekt er vi helt avhengige av gode verktøy, så vi krever at entreprenører er vant til teknologien, sier Hagen.

 -Vi ønsker at pengene vi får tildelt skal gå til de mest samfunnsnyttige prosjektene. Forebyggende tiltak er absolutt å foretrekke, men når kriser, som her i Flåmselva dukker opp er det selvfølgelig bare å brette opp ermene og sette i gang. Og vi fikk jo kontroll over den til slutt, avslutter senioringeniør Geir Bendik Hagen.