Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Peab har fått en enklere arbeidshverdag etter at de begynte å bruke samarbeidsplattformen Gemini Connected.

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 31.10.2018

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

26 nye vindmøller med 85 meters høyde og et vingespenn på 117 meter vil snart bli heiset på plass på Hitra. Foto: Peab

Gemini Connected er en skyløsning som gjør det mulig å samle all prosjektdata på en plass. Peab i Sverige har forholdsvis nylig begynt å bruke plattformen i forbindelse med både vei- og vindmølleprosjekt.

Se video her:

- Nå er all prosjektdata samlet på en plass. Dermed sparer vi mye tid og energi på å lete etter filer, og sende de i mellom oss på epost. Arbeidsflyten er blitt mer effektiv, sier Daniel Sjølund, stikningsleder i Peab.

Færre feil og misforståelser

Powel Construction sine programvarer har lenge vært markedsledende i forbindelse med utførelsen av infrastrukturprosjekter i Norge. I 2015 begynte også flere store entreprenører i Sverige å bruke 3D verktøyet Gemini Terreng. Terreng brukes i planleggingen og gjennomføringen av blant annet vei-, bru- og tunnelutbygginger. Nå har Peab også tatt i bruk Gemini Connected.

- Om en av oss gjør en oppdatering i modellen, blir denne automatisk tilgjengelig for alle i prosjektet gjennom Connected. Dermed slipper vi at folk jobber i feil versjon av prosjektmodellen, som kunne skje før. Folk lastet opp feil modell og begynte å jobbe etter denne, sier Sjølund.

Samarbeid over landegrenser

En annen fordel som Sjølund trekker fram, er at kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av prosjekter er blitt enklere.

- Jeg kan nå jobbe med flere prosjekt samtidig, uten å reise rundt. Min arbeidsplass er i Sundsvall, mens mange av våre prosjekt er helt andre plasser i Sverige, sier stikningslederen.

Samarbeid skjer også over landegrensene. På Hitra ei øy i Trøndelag, holder Peab på å bygge ut en stor vindpark. Akkurat nå foregår det grunnarbeid, men etter hvert skal det heises på plass 26 nye vindmøller med 85 meters høyde og et vingespenn på 117 meter.

- Dette er et veldig spennende prosjekt. Mye av jobbingen går ut på å sende oppdaterte modeller til maskinstyring og samtidig måle inn det arbeidet som er utført, sier Børge Herefoss, stikningsleder i Peab.

Større potensial enn i dag

På hitraprosjektet jobber det en annen stikker, og han pendler fra Sverige. Det letter derfor kommunikasjonen dem i mellom, at de bruker Gemini Connected.

- Den største fordelen for oss, er at vi jobber i samme prosjekt og at modellene hele tiden er oppdatert. Vi arbeider som regel på forskjellige plasser på anlegget og ikke alltid er vi begge på jobb samtidig. Ved hjelp av Connected, er det blitt lettere å samarbeide effektivt, sier Herefoss.

Han forteller at det så langt er bare stikkerne som bruker Connected på Hitra. På sikt ser han for seg at alle faggrupper i et prosjekt skal kunne dra nytte av samarbeidsplattformen.

- Vi kunne helt sikkert benyttet oss enda mer av Connected enn vi gjør i dag, men ett sted må vi begynne. Erfaringene for min del har vært veldig positive, så dette er nok fremtida, smiler han.

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Peab har ansvar for grunnarbeidet i forbindelse med utbyggingen av 26 nye vindmøller på Hitra. Foto: Powel Construction