Kampanjepris ut 2018

Få 25 % rabatt på våre nye moduler Grøftemodul, og Sporingskurver og siktkontroll ut 2018.

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 05.12.2018

Kampanjepris per ènbrukerlisens: 30.000 NOK + support og vedlikehold 10.000 NOK per år.

Kampanjepris per flerbrukerlisens: 45.000 NOK + support og vedlikehold 15.000 NOK per år.

Send en mail til: gemini@powel.no innen 31. desember med ønsket antall.