- Hvert sandkorn må dokumenteres

VE Anlegg møter stadig tøffere krav til dokumentasjon av jobben de gjør. For å spare tid, har de gått til innkjøp av flere digitale verktøy fra programvarefirmaet Powel Construction.

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 16.09.2019

-	Hvert sandkorn må dokumenteres

Bildet er fra et nylig avsluttet prosjekt midt i sentrum for Bir Nett AS. - Bildet illustrerer mye av det vi holder på med under bakken og kompleksiteten i arbeidsoppgavene i bynære strøk, sier geomatiker Helge Mjømen i VE Anlegg.

- Hvis vi ikke dokumenterer alt vi gjør, taper vi penger. Vi må bevise alt vi gjør. Hvert sandkorn må dokumenteres, sier geomatiker Helge Mjømen i VE Anlegg.

VE Anlegg har over flere år brukt 3D verktøyet Gemini Terreng. De avanserte modellene brukes i alle faser av prosjektet, både til planlegging, prosjektering, oppfølging og dokumentasjon av utført arbeid. Verktøyet er markedsledende og brukes i forbindelse med de fleste infrastrukturprosjekt i Norge.

- Vi jobber med grunnarbeid og vedlikehold/bygging av ny infrastruktur samt gateutforming, idrettsanlegg og diverse stikningstjenester. Gemini Terreng har vært vårt hovedverktøy over mange år. Per i dag har vi tre fulltidsbrukere og søker etter flere landmålere, sier Mjømen.

Anleggsfirmaet har investert i nye lisenser både på Terreng og 3D Grøft, og planlegger å investere i planleggingsplattformen, Gemini Connected.

- Når vi har hele pakken, vil vi får enda bedre kontroll og kvalitet over prosjektene våre. Det gjør at vi sparer mye tid og får en mer effektiv arbeidshverdag, sier han.

Har investert i 3D Grøft

Stikkeren og anleggslederen har nylig startet å bruke 3D Grøft. Gemini Terreng modulen effektiviserer arbeidet med grøfteinngrep, volumberegning og dokumentasjon.

- Jeg sparer mye tid på at 3D Grøft genererer grøftene automatisk, i stedet for at vi før måtte tegne grøfteprofilene manuelt eller benytte halvferdige maler. Det som er fint med 3D-grøft er at modulen finner selv ledningsnettene i grøften og tilpasser grøfteutvidelser i forhold til dimensjon for rør og utvidelse for kummer. Dette gjør at vi sparer noe tid på å få de riktige beregningene og at det blir visuelt finere å se på. Jeg som sikkert mange av landmålere, liker å jobbe i 3D. Da bør også presentasjonen for det visuelle være bra. Dette for å kunne avdekke mulige feil, som ellers kan være vanskelig å oppdage. Masseberegningene fungerer veldig greit, sier Mjømen.

Sparer tid med gode digitale verktøy

Anleggsfirmaet har oppdrag i området Bergen til Haugesund og har 38 ansatte. Mjømen og mange andre i firmaet bruker Powel-produkt som en viktig og naturlig del av hverdagen. Han ser fram til at enda flere arbeidsprosesser blir automatisert og at den digitale arbeidsflyten mellom folk i prosjektene går raskere.

- Tid er penger i anleggsbransjen. Jo mer tid vi sparer på dokumentasjon og jo mer nøyaktig vi gjør jobben, jo mer penger tjener vi. Vi ser veldig fram til å koble oss til Gemini Connected. Det tror jeg vil gi oss et løft, avslutter han.

Alle produktene til Powel Construction knyttes sammen med Gemini Connected. Sigrid Lønn ser fram til at VE Anlegg tar i bruk skyplattformen.

- Gemini Connected er skapt for samarbeid. Alle kan jobbe i prosjektet samtidig uansett hvor de oppholder seg. Dette gjør det veldig enkelt å få støtte fra kolleger som for eksempel sitter på hovedkontoret eller på andre prosjekter. Dataopplastningen går også utrolig fort, siden det er kun endringer som gjøres der og da som lastes opp, sier Sigrid Lønn, som er salgs- og markedssjef i Powel Construction.

-	Hvert sandkorn må dokumenteres

Marte Gjøsæter er nyansatt i VE Anlegg. Hun kom rett fra Høgskolen på Vestlandet. Her holder hun på med innmåling og utsetting for Ibsensgate.