Powel Construction bidrar til verdensrekorder

Ved ferdigstillelse og trafikkåpning i 2025/2026, vil tunnel-prosjektet E39 Rogfast utgjøre første ferjeavløsningsprosjektet i tidenes største norske vegprosjekt; ferjefri veg fra Stavanger til Trondheim. Anslått pris: Rundt 16,8 milliarder. Underveis i prosjektet vil Powel Construction bidra gjennom Gemini programvare til å sette flere verdensrekorder, blant annet lengste undersjøiske biltunnel og dypeste firefelts vegtunnel.

Karin Modig

Sist oppdatert: 06.09.2018

Rogfast-prosjektet går ut på å bygge en 27 kilometer lang to-løps tunnel under Boknafjorden, som en erstatning for dagens ferjesamband Mortavika-Arsvågen. Midt i tunnelen skal det blant annet bygges et planfritt vegkryss for, og en egen 3,7 kilometer lang spiralformet tunnel opp til Kvitsøy, 250 meter over tunnelene. Rogfast blir verdens lengste og dypeste tunnel, med laveste punkt på rundt 390 meter under havet.

 

Komplekse tunnelsystemer krever spesialtilpassede løsninger

På en så omfattende prosjektering er det mange hensyn å ta, og det stilles store krav til presisjon. I det samme området under vegkrysset i Kvitsøy skal det også prosjekteres et omfattende ventilasjonsanlegg som vil være i bruk både i vanlig drift og ved nødssituasjoner eller brann.

 

Det kompliserte tunnelsystemet prosjekteres nå helt modellbasert ved hjelp av Gemini Terreng fra Powel Construction. Alle tunneler, sjakter og ventilasjonstunneler modelleres opp komplett i en tverrfaglig 3D-modell.

 

Strategi om fullintegrert BIM

Norconsults strategi om fullintegrert BIM innebærer å frigjøre seg fullstendig fra tegninger. Heretter ønsker de utelukkende digitale modeller. Denne strategien om tegningsløse prosjekter gjelder også i forhold til Rogfast-prosjektet, selv om ikke dette prosjektet vil bli fulldigitalisert.

 

-På prosjekter generelt, men særlig på dette nivået, er vi helt avhengige av en god samarbeidspartner. En ren forhandler eller ordinær leverandør holder bare ikke, og der skiller Powel seg ut. De er veldig tett på og følger oss opp. Modellene vi lager, kan nå overføres direkte til anleggsmaskinene til entreprenøren, noe som er utrolig nyttig for oss og vårt arbeide, forteller Torkil Håheim Kind, BIM-leder for Norconsult-konsernet.

 

Gemini-porteføljen håndterer store datamengder

-Nå kan vi uten noe problem håndtere store datamengder. Gemini Terreng sørger for alt dette, og det er snakk om lange strekninger og enorme mengder data som skal håndteres, både fra sjøbunn og fjell. For oss har det stor betydning at vi også gjennom Gemini kan kommunisere helt sømløst med utførende entreprenør. Dette er ikke en teknisk utfordring lenger, sier prosjekterende tunnelingeniør, Hege Anita Eckhoff. Hun er superbruker, og forteller at det har vært en utvikling i Gemini Terreng-miljøet i Norconsult, og særlig siden 2014-2015.

 

Den langsiktige ambisjonen som starter med Rogfast-prosjektet er at Vestlandet skal være ferjefritt innen 2036. I dag er reisestrekningen fra Trondheim til Kristiansand på rundt 1 100 kilometer og tar 21 timer. Ved realisering av totalprosjektet vil reisetiden være kuttet med ti timer, og Powel Construction vil ha bidratt til å sette flere verdensrekorder allerede i første delprosjekt. -Det er utrolig inspirerende å samarbeide med en aktør som Powel Construction. Ikke bare er de lydhøre for våre behov og suverene til å tilpasse løsningene vi trenger. De er i tillegg tett på prosjektene og hjelper oss, og egentlig hele bransjen, med innovasjon og utvikling. Hvis vi lurer på noe, er det bare å slå på tråden, så finner vi en løsning sammen, avslutter Torkil Håheim Kind.