Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

NCC Norge er i gang med et av de største og mest komplekse tunnelprosjektene noensinne på Færøyene.

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 06.09.2018

En undersjøisk tunnel under bukta Skálafjørður skal koble Skálafjørður og Tórshavn sammen og korte ned reisetid til og fra hovedstaden betraktelig for de som bor på motsatt side av bukta. Gemini Terreng med tunnelmodul spiller en viktig rolle i prosjektet. 

NCC jobber med store infrastrukturprosjekter i Norden og har spisskompetanse på tunnel i sin norske virksomhet. På begynnelsen av 2000-tallet bygde de tunellene Vagatunnilin og Nordoyatunnilin på Færøyene, og inovember 2016 signerte de kontrakt om bygging av to nye veitunneler i landet.

187 meter under vannoverflaten

Prosjektet skal koble sammen begge sider av bukten Skálafjørður ved hjelp av to tunneler som kobles til en rundkjøring under havbunnen. Det laveste punktet vil ligge 187 meter under vannoverflaten. Den 11,2 kilometer lange Eysturoytunnelen er den første av de to tunnelene som skal bygges og har en verdi på omlag 1,5 milliarder svenske kroner.

Tunnelene vil forkorte daglige ruter for flere tusen mennesker med opp til halvannen time, noe som spesielt vil komme de mange dagpendlerne til Torshavn til gode. Det har vist seg å være et svært populært prosjekt som blir gjennomført i tett dialog med lokalsamfunnet og godt over 500 innbyggere stakk innom da NCC avholdt «Åpen dag». 

Komplekst prosjekt krever god programvare

Tunnelbygging generelt er krevende prosjekter og avansert geometri med kurvatur krever sitt av programvaren. I dette prosjektet er tunnelprosjekteringen utført i Gemini Terreng. 

NCC bruker tunnelmodulen i Gemini Terreng, som gjør det mulig å modellere tunellen slik man faktisk bygger den i virkeligheten. Stikningsleder på prosjektet er Olafur Thorlacius Arnason. 

- Jeg har brukt Gemini Terreng siden jeg begynte i NCC for åtte år siden. Jeg har litt erfaring med tunnelmodulen fra før, men dette er et av de største og mest komplekse tunnelprosjektene på Færøyene noensinne. Det er ikke ofte man bygger ut en rundkjøring i fjell under havet, så dette er et relativt utfordrende prosjekt, sier Arnason, før han utdyper videre: 

Dynamisk prosjektering

- Eysturoytunnelen er 11,2 kilometer lang og inkluderer en undersjøisk rundkjøring som kobler sammen tre tunneler. Når prosjektet er ferdigstilt vil Torshavn være koblet sammen med to andre tettsteder, forteller Arnason. 

Tunnelmodulen i Gemini Terreng lar deg prosjektere tunnelkonturer dynamisk samtidig som den gir deg full kontroll på dine stikningsdata. Modulen kan brukes til prosjektering både av tunnel med manuell og parametrisk beskrivelser eller en kombinasjon av disse. Det er også mulig å definere gangbaner og ulike kantstein. 

- På tunnelprosjekter får vi lite detaljerte modeller på selve tunnelen. Detaljene må vi selv legge til og her bruker vi Gemini Terreng. Som entreprenør skal vi legge til detaljer i modellen ut i fra 3D-fagmodeller levert av konsulenten. De leverer kun tunnelmodell på hvelvet, det vil si fra såle til såle. VA-grøft, veggnisjer og diverse utvidelser for installasjoner modellerer vi selv inn for å kunne gi best informasjon til driverne i tunnelen. Fordelen med bruk av Gemini i den prosessen, er at man enkelt kan kontrollere om alt er på plass med sammenligning av 3D-fagmodeller og redigert tunnelmodell, både i tverrsnittvisning og 3D-visning. Det gir oss stor sikkerhet i at vi får med det som skal sprenges utenom vanlig tunnelprofil, som veggnisjer, SF-kum og grøft, forklarer han.

- Kompliserte bergrom, som pumpesynk og rundkjøring, krever ofte at fjellet skannes i ettertid. Skanndata kan vi ta direkte inn i Gemini som punktsky. Gemini er veldig bra verktøy til opprydding av data og er blitt bedre i det siste med mulighet til å slette punkter i fra punktsky i 3D, for eksempel.

Se helheten i 3D underveis

- I det store og hele synes jeg Gemini Terreng er et godt program. Spesielt er jeg veldig fornøyd med mulighetene innenfor tunell, punktskyer og skanndata, på det området har jeg sett stor utvikling på kort tid. Det er en veldig stor fordel at man kan lett ta opp modellene i 3D og se hvordan det vil se ut når det er ferdig. Vi modellerer inn detaljer og må tilpasse til ledninger og liknende som skal være med for å fullføre modellen. I dette arbeidet er det veldig greit å kunne se helheten i 3D, sier Arnason. 

Arbeidet med Eysturoytunnelen startet i desember 2016 og skal stå ferdig i 2019-2020. Den andre tunnelen, Sandoyartunnelen på 10,5 kilometer skal etter planen være ferdig i 2023. 

Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Tunnelene vil forkorte daglige ruter for flere tusen mennesker med opp til halvannen time, noe som spesielt vil komme de mange dagpendlerne til Torshavn til gode. Foto: NCC