Bli med på webinar om Events og Quantities

Bruker du mye tid på å dokumentere utført arbeid? Eller bruker du mye tid på å diskutere betalingen for oppdraget med byggherre?

Ingvil Snofugl

Sist oppdatert: 22.10.2018

Da bør du bli med på webinaret fredag 26. oktober om bruken av våre produkt Events (avviksrapportering) og Quantities (mengderapportering). Blir du dyktig til å bruke disse programmene, sparer du mye tid i arbeidshverdagen. Meld dere på her